Karolina Łabędzka

adwokat

Jestem specjalistą od prawa rodzinnego. Z powodzeniem prowadzę sprawy rozwodowe dla klientów z Polski oraz z zagranicy.
[Więcej >>>]

Chcę złożyć pozew

Prawa autorskie – podział majątku po rozwodzie – adwokat Wrocław

Karolina Labedzka17 marca 20202 komentarze

prawa autorskie

Prawa autorskie – podział majątku po rozwodzie – Wrocław

Jakiś czas temu zostałam poproszona przez Kolegę adwokata o zastąpienie go na rozprawie w sprawie o podział majątku wspólnego byłych małżonków. Ostatecznie „przejęłam” prowadzenie całej sprawy. Ze względu na moje doświadczenie w sprawach dotyczących praw autorskich – porozumieliśmy się w trójkę odnośnie zmiany pełnomocnika. Spór w sprawie dotyczy m.in. nieruchomości nabytych przez przeciwnika w trakcie trwania małżeństwa w zamian za prawa autorskie – tantiemy ze sprzedaży książek.

Nasz przeciwnik – oraz jego pełnomocnik – uważali, że nieruchomość zakupiona w trakcie małżeństwa wchodzi tylko do jego majątku osobistego. Argumentacja opiera się na twierdzeniu, iż środki na zakup nieruchomości pochodziły z wynagrodzenia przeciwnika uzyskanego ze sprzedaży książek, który był ich autorem. Wobec tego, nieruchomość nie powinna być przedmiotem sprawy o podział majątku wspólnego po rozwodzie.

Skąd wynika takie stanowisko naszego przeciwnika?

Otóż powołuje się on na treść art. 33 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi, że:

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą: (…) pkt 9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy. 10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego.

Ja ze stanowiskiem mojego przeciwnika stanowczo się nie zgadzam – mimo takiego brzmienia w/w przepisu.

Prawa autorskie – majątek osobisty

Na początku opiszę w jakich sytuacjach prawa autorskie będą wchodzić w skład majątku osobistego małżonka. A zatem, wyłączone będą ze sprawy o podział majątku wspólnego.

W pierwszej kolejności będą to osobiste prawa autorskie – które są prawem niezbywalnym. Z tytułu osobistych praw autorskich – twórcy przysługuje uprawnienie m.in. do:

  • oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub udostępnienia go anonimowo
  • decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności
  • nadzoru nad korzystaniem z utworu.

W skład majątku osobistego małżonka wchodzą również majątkowe prawa autorskie do stworzonych przez niego dzieł. Twórcy zatem przysługuje prawo do korzystania z utworu oraz rozporządzania nim. Zatem to twórca – bez potrzeby uzyskania zgody małżonka – może sprzedać dzieło, oddać je do bezpłatnego używania lub udzielić licencji.

Prawa autorskie – majątek wspólny

Zatem dlaczego nie zgadzam się z argumentacją mojego przeciwnika?

A to dlatego, że środki pieniężne na zakup nieruchomości pochodziły z tantiem za sprzedaż książek, a zatem korzyści otrzymanych z tytułu majątkowych praw autorskich do utworu.

Sprzedawane książki przynoszą taki sam dochód jak praca mojej Klientki. Zatem należy je traktować tak samo, jak otrzymywane przez moją Klientkę wynagrodzenie z tytuły pracy.

Nie można zgodzić się z takim twierdzeniem, że to co jeden z małżonków zarobił „na etacie” wchodzi w skład majątku wspólnego, natomiast to, co drugi małżonek otrzymał w zamian za sprzedaż książek (lub udzielenie licencji) jego autorstwa, nie będzie wchodziło do majątku małżonków – tym bardziej jeżeli jest to jego jedyna działalność zarobkowa.

Natomiast, zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

Do majątku wspólnego należą m.in. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej, a także dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków

Zatem, nieruchomość nabyta w zamian za wynagrodzenie uzyskane z tytułu praw autorskich twórcy, w tym przypadku wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków.

Zobacz również inne artykuły dotyczące podziału majątku wspólnego:

***

Każda sprawa jest inna, zatem jeżeli wpis nie odpowiada na Twoje wszystkie wątpliwości, zapraszam Cię do kontaktu

Adwokat Karolina Łabędzka

prawo rodzinne – Wrocław
www.adwokat-labedzka.pl/

Zapraszam do śledzenia mojej strony na Facebooku i na Instagramie.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 606 870 521e-mail: biuro@adwokat-labedzka.pl

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Lubomir Lipov 29 listopada, 2021 o 16:35

Dzień dobry,
Jestem po rozwodzie i w trakcie podziału majątku. Moje pytanie moich roszczeń za bezprawne wykorzystanie moich zdjęć na blogu którego była żona bezprawnie przyjęła i prowadzi z wyłączeniem mnie jako autora. Czy mogę włączy kwotę żądanego zadośćuczynienia do sprawy o podział?
Lubomir Lipov

Odpowiedz

Karolina Labedzka 29 listopada, 2021 o 17:12

Dziękuję za komentarz. Niestety nie udzielam porad prawnych w komentarzach bloga, ponieważ nie znam pełnego stanu faktycznego. Sprawa o podział majątku jest sprawa odrębna od roszczenia związanego z naruszeniem prawa do wizerunku.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Adwokat Karolina Łabędzka Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Adwokat Karolina Łabędzka Kancelaria Adwokacka z siedzibą we Wrocławiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@adwokat-labedzka.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: