Karolina Łabędzka

adwokat

Jestem specjalistą od prawa rodzinnego. Z powodzeniem prowadzę sprawy rozwodowe dla klientów z Polski oraz z zagranicy.
[Więcej >>>]

Chcę złożyć pozew

Intercyza a spadek po małżonku – Wrocław

Karolina Labedzka17 sierpnia 2020Komentarze (0)

Intercyza a spadek

Intercyza a spadek po małżonku – Wrocław

Dokładnie rok temu tragicznie zginął znany polski producent filmowy.

Nie jestem osobą, która śledzi pierwsze strony gazet, ale tego tematu nie dało się wtedy uniknąć. Wiele portali internetowych oraz główne stacje telewizyjne kilka razy dziennie przekazywały informacje na temat poszukiwań przedsiębiorcy.

Moje zaciekawienie wzbudziły wówczas krzykliwe nagłówki w Internecie.  Wynikało z nich, że żona przedsiębiorcy nie ma prawa do jego spadku. Przecież mieli podpisaną intercyzę!!

Ale czy dziennikarze mieli rację i czy żona będzie pominięta w spadku? Zapraszam Cię do lektury, a dowiesz się tego z mojego artykułu.

Czym w ogóle jest INTERCYZA?

Intercyza jest to potoczna nazwa umowy majątkowej małżeńskiej. Zawierana jest pomiędzy małżonkami lub osobami, które zamierzają wstąpić w związek małżeński. Umowa koniecznie musi być zawarta w formie aktu notarialnego.

Nie wiem czy wiesz, ale z chwilą zawarcia małżeństwa pomiędzy parą młodą nastaje wspólność małżeńska. Od tego czasu majątek, którego  dorobią się w trakcie małżeństwa jest wspólny. Wyjątki od tej zasady opiszę w kolejnym artykule.

Na podstawie umowy (intercyzy) małżonkowie decydują o rozdzieleniu majątku, który będą gromadzić w trakcie małżeństwa. Dotyczy to przedmiotów, które nabędą już po podpisaniu intercyzy.

Z zasady oznacza to, że majątek małżonków nabyty w trakcie małżeństwa – ale jeszcze przed podpisaniem intercyzy – jest wspólny. Odmienna wola w tej kwestii – tj. dotycząca objęcia rozdzielnością również przedmiotów nabytych przez podpisaniem intercyzy – musi być określona wyraźnie w umowie.

Intercyza nie dotyczy jednak tylko i wyłącznie wprowadzenia rozdzielności małżeńskiej. Może mieć zupełnie odwrotny skutek – jeżeli taka będzie wola małżonków. Małżonkowie mogą postanowić w umowie, że włączają do wspólnego majątku także te przedmioty, które nabyli jeszcze przed zawarciem małżeństwa. Tutaj też występują wyjątki, które pozostawię na następny artykuł.

Sprawdź również artykuł: intercyza a długi małżonka

Skoro już wiesz, na czym polega intercyza, przejdźmy do spraw spadkowych.

Intercyza a spadek

Omówienie zasad dziedziczenia będzie dotyczyło potocznego pojęcia intercyzy – a więc tego związanego z umownym ustrojem rozdzielności pomiędzy małżonkami.

Wracając do początku artykułu, chciałabym Ci wyjaśnić, że gazety myliły się co do zasad dziedziczenia spadku przez żonę po zmarłym przedsiębiorcy.

Błędem jest rozumienie, że podpisanie pomiędzy małżonkami umowy o rozdzielności, pozbawia drugiego małżonka prawa do dziedziczenia.

Taki skutek mogłaby mieć tylko zawarta przed notariuszem umowa o zrzeczeniu się dziedziczenia lub gdyby żona odrzuciła spadek po jego śmierci.  Jeżeli tak się nie stało, wtedy żona będzie spadkobiercą znanego producenta.

Jak już napisałam, intercyza nie wyłącza małżonka od dziedziczenia.

Nie jest jednak tak, że podpisanie pomiędzy małżonkami umowy o rozdzielności majątkowej nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia małżonka – spadkobiercy.

Intercyza ma wpływ na wysokość spadku, który odziedziczy żona. Wskutek intercyzy, żona otrzyma mniej, niż gdyby nie zawarła z mężem umowy o rozdzielności majątkowej.

Przez umowę o rozdzielności małżonkowie nie tworzą wspólnego majątku. Zatem przedmioty nabyte przez męża podczas trwania małżeństwa wejdą w całości do spadku i zostaną podzielone pomiędzy spadkobierców. Gdyby małżonkowie nie zawierali intercyzy, wtedy żona byłaby właścicielką połowy majątku, a połówka męża podlegałaby dziedziczeniu.

PRZYKŁADY:

PRZYKŁAD 1

Adam i Justyna mieli dwójkę dzieci. Po ślubie podpisali intercyzę, mocą której wprowadzili rozdzielność majątkową. Adam nabył w trakcie trwania małżeństwa dwa mieszkania. Po śmierci Adama mieszkania zostaną odziedziczone przez żonę i dzieci – każdy z nich otrzyma po 1/3.

Jeżeli Adam i Justyna nie podpisaliby umowy o rozdzielności majątkowej, Justyna z chwilą śmierci Adama posiadałaby większy udział w nieruchomościach. Gdyby intercyzy nie było – oba mieszkania wchodziłyby do majątku wspólnego. Oznacza to, że z chwilą śmierci Adama, Justyna stałaby się właścicielką w udziale w 1/2 (3/6) nieruchomości. A druga połówka weszłaby do spadku po Adamie. Zgodnie z zasadami dziedziczenia – w wyniku spadkobrania po Adamie, Justyna otrzymałaby jeszcze 1/6 udziału w nieruchomościach. Pozostałą część Adama w nieruchomościach dziedziczyłyby dzieci w udziałach po 1/6 każde.

Zatem przy rozdzielności żona otrzyma tylko udział 1/3 w mieszkaniach. W przypadku gdyby rozdzielności nie było – byłaby właścicielką 1/2 oby mieszkań z majątku wspólnego małżonków oraz właścicielką udziału 1/6 ze spadku po mężu.

PRZYKŁAD 2

Adam i Justyna nie mieli dzieci. Tak jak w poprzednim przykładzie – podpisali intercyzę. Po ustanowieniu rozdzielności Adam zakupił działkę. Po śmierci Adama działka zostanie odziedziczona przez Justynę w udziale 1/2. Spadkobiercami Adama będą również jego rodzice – każdy po 1/4.

Gdyby Adam i Justyna nie podpisali intercyzy, Justyna z chwilą śmierci Adama byłaby właścicielką udziału 1/2 w działce – na podstawie wspólnoty małżeńskiej, a udział Adama dzieliłby się pomiędzy spadkobierców. Zatem w spadku po Adamie, Justyna odziedziczyłaby jeszcze 1/4 udziału w działce, a jego rodzice po 1/8 udziału.

Zobacz również inne artykuły dotyczące podziału majątku wspólnego:

 

***

Każda sprawa jest inna, zatem jeżeli wpis nie odpowiada na Twoje wszystkie wątpliwości, zapraszam Cię do kontaktu

Adwokat Karolina Łabędzka

prawo rodzinne – Wrocław
www.adwokat-labedzka.pl/

Zapraszam do śledzenia mojej strony na Facebooku i na Instagramie.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 606 870 521e-mail: biuro@adwokat-labedzka.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Adwokat Karolina Łabędzka Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Adwokat Karolina Łabędzka Kancelaria Adwokacka z siedzibą we Wrocławiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@adwokat-labedzka.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: