Karolina Łabędzka

adwokat

Jestem specjalistą od prawa rodzinnego. Z powodzeniem prowadzę sprawy rozwodowe dla klientów z Polski oraz z zagranicy.
[Więcej >>>]

Chcę złożyć pozew

Alimenty wstecz na dziecko – adwokat Wrocław

Karolina Labedzka21 czerwca 2021Komentarze (0)

Alimenty wstecz na dziecko

Alimenty wstecz na dziecko – adwokat Wrocław

Jak już pisałam w artykule „Alimenty na dziecko”, celem alimentów jest zaspokojenie bieżących potrzeb dziecka i tych, które mogą powstać w przyszłości.

W praktyce decyzja o dochodzeniu alimentów w sądzie zapada po kilku miesiącach (a nawet latach) samodzielnego utrzymywania dziecka przez jedno z rodziców.

Klienci pytają mnie wówczas, czy mogą dochodzić zwrotu kosztów, które ponosili na dziecko przed wytoczeniem powództwa.

W tym artykule chciałabym Ci wyjaśnić, jak to jest z tymi alimentami za okres wsteczny.

Skoro o tym piszę, domyślisz się, że takie roszczenie jest możliwe. Jak to często w życiu bywa, pojawia się pewne „ale...”.

Jeśli chcesz dochodzić alimentów za okres przed wytoczeniem powództwa, musisz wiedzieć, że istnieją pewne warunki, które trzeba będzie spełnić.

W praktyce istnieją dwie (alternatywne) drogi ich uzyskania:

1) Alimenty wstecz – niezaspokojone potrzeby dziecka

Alimentów za okres poprzedzający wytoczenie powództwa możesz dochodzić w ograniczonym zakresie. Alimenty wstecz na dziecko będą przysługiwały Ci wyłącznie wówczas, jeśli nie udało Ci się zaspokoić potrzeb dziecka w jakimś zakresie.

Przez niezaspokojone potrzeby małoletniego musisz rozumieć te potrzeby, które:

  • nie zostały przez Ciebie zaspokojone w całości, ale zostały pokryte przez inną osobą (np. z pożyczki bankowej);
  • oraz takie potrzeby, które nie zostały przez nikogo zaspokojone w ogóle.

Co to oznacza? Jeżeli musiałaś/-eś zaciągnął pożyczkę w banku na wyprawkę szkolną lub leczenie dziecka, która to pożyczka do dnia wytoczenia powództwa nie została spłacona, wówczas możesz dochodzić od drugiego rodzica zwrotu części niespłaconego zobowiązania. Inny przykładem mogą być zaległości np. w opłatach za zamieszkanie, których nie udało Ci się uregulować.

Starając się o alimenty wstecz na dziecko, musisz udowodnić, że przynajmniej jedna z opisanych wyżej sytuacji zaistniała. Dochodząc swoich uprawnień za czas przeszły, musisz wykazać, jakie usprawiedliwione potrzeby dziecka pozostały niezaspokojone i w jakiej wysokości. Względnie, że jakieś zobowiązania, i to zaciągnięte na pokrycie usprawiedliwionych potrzeb dziecka, nie zostały zlikwidowane.

Zasądzając alimenty wstecz na dziecko sąd nie przyzna Ci w wyroku sumy miesięcznych alimentów, jak gdyby powództwo było złożone wcześniej. Uwzględniając powództwo sąd zasądza odpowiednią (skapitalizowaną) kwotę alimentów, odpowiadającą niezaspokojonym potrzebom dziecka. W uzasadnionych wypadkach sąd będzie mógł rozłożyć tę kwotę na raty.

UWAGA 1: powodem w tym postępowaniu jest dziecko reprezentowane przez swojego przedstawiciela ustawowego. Powództwo wytacza się przed sądem rodzinnym.

Termin przedawnienia – wynosi 3 lata.

Treść przepisu:

Niezaspokojone potrzeby uprawnionego z czasu przed wniesieniem powództwa o alimenty sąd uwzględnia zasądzając odpowiednią sumę pieniężną. W uzasadnionych wypadkach sąd może rozłożyć zasądzone świadczenie na raty.

Alimenty wstecz – regres jednego rodzica przeciwko drugiemu

Drugą drogą, jaką możesz obrać, jest wystąpienie przeciwko drugiemu rodzicowi z roszczeniem regresowym (zwrotnym).

W takim postępowaniu sąd nie bada czy istnieją jakieś niezaspokojone roszczenia małoletniego. Sąd ocenia w jakim zakresie zostały one przez Ciebie pokryte. Sąd będzie rozliczał wydatki poniesione przez Ciebie na małoletniego w związku z jego utrzymaniem i wychowaniem. Dlatego też, Twoją rolą będzie wykazanie wysokości tych wydatków. Niestety, sąd samodzielnie ich nie ustali. To Ty musisz przedstawić dowody, z których będzie wynikało, ile rzeczywiście wynosiły koszty utrzymania dziecka.

Oznacza to, że z roszczeniem regresowym może wystąpić rodzic wychowujący dziecko, przeciwko drugiemu rodzicowi uchylającemu się od utrzymania dziecka. Oboje rodzice są zobowiązani alimentacyjnie względem dziecka w tym samym stopniu.

Jeżeli to Ty w całości dostarczasz swemu dziecku środków utrzymania i wychowania, a drugi rodzic się od tego uchyla, w takim przypadki przysługuje Ci roszczenie zwrotne w stosunku do tej części alimentów, która przewyższa zakres Twojego obowiązku.

Roszczenie regresowe nie może jednak prowadzić do Twojego wzbogacenia. Wysokość takiego roszczenia limitowana jest zakresem tych świadczeń alimentacyjnych, które w czasie przed wytoczeniem powództwa ta osoba powinna była spełnić.

Roszczenie musisz obliczyć według rzeczywiście poniesionych przez Ciebie kosztów utrzymanie dziecka (jako suma tych kosztów). Limit ten jednak ustala się przy uwzględnieniu usprawiedliwionych potrzeb małoletniego oraz możliwości zarobkowych i majątkowe zobowiązanego.

UWAGA 2: powodem w tym postępowaniu jest rodzic, który samodzielnie ponosił koszty związane z utrzymaniem i wychowaniem dziecka. Powództwo wytacza się przed sądem cywilnym.

Termin przedawnienia – wynosi 3 lata, licząc od dnia dostarczenia uprawnionemu środków utrzymania lub wychowania przez osobę, której przysługuje roszczenie regresowe.

Alimenty wstecz na dziecko

Treść przepisu:

Osoba, która dostarcza drugiemu środków utrzymania lub wychowania nie będąc do tego zobowiązana albo będąc zobowiązana z tego powodu, że uzyskanie na czas świadczeń alimentacyjnych od osoby zobowiązanej w bliższej lub tej samej kolejności byłoby dla uprawnionego niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami, może żądać zwrotu od osoby, która powinna była te świadczenia spełnić.

Zobacz również inne artykuły dotyczące alimentów:

***

Każda sprawa jest inna, zatem jeżeli wpis nie odpowiada na Twoje wszystkie wątpliwości, zapraszam Cię do kontaktu.

Zapraszam Cię do śledzenia mojej strony na Facebooku i na Instagramie oraz LinkedIn.

Adwokat Karolina Łabędzka
specjalista od prawa rodzinnego – Wrocław

www.adwokat-labedzka.pl

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 606 870 521e-mail: biuro@adwokat-labedzka.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Adwokat Karolina Łabędzka Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Adwokat Karolina Łabędzka Kancelaria Adwokacka z siedzibą we Wrocławiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@adwokat-labedzka.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: