Karolina Łabędzka

adwokat

Jestem specjalistą od prawa rodzinnego. Z powodzeniem prowadzę sprawy rozwodowe dla klientów z Polski oraz z zagranicy.
[Więcej >>>]

Chcę złożyć pozew

Alimenty na dziecko (jak napisać pozew o alimenty?) – adwokat Wrocław

Karolina Labedzka05 kwietnia 2021Komentarze (0)


Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko – adwokat Wrocław, jak napisać pozew o alimenty

Ile powinny wynosić alimenty na dziecko i jak je obliczyć? – takie pytania bardzo często pojawia się w mojej praktyce.

W dzisiejszym wpisie chciałabym Ci wyjaśnić, jakie czynniki wpływają na wysokość alimentów na dziecko, po jego narodzinach.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat utrzymania w czasie ciąży – zajrzyj do artykułu alimenty za okres ciąży.

Który z rodziców jest zobowiązany z tytułu alimentów?

Wiele osób dziwi się, kiedy mówię, że obowiązek alimentacyjny spoczywa na obojgu rodzicach. W powszechnym rozumieniu alimenty na dziecko to tylko obowiązek zapłaty określonej sądownie w wyroku sumy pieniężnej, przez rodzica który nie mieszka z dzieckiem.

Jednak pełna definicja alimentów jest trochę szersza. Zgodnie z przepisami, alimenty polegają na:

 • dostarczeniu dziecku środków utrzymania (pokrycie kosztów związanych z wychowaniem i utrzymaniem dziecka);
 • osobistych staraniach o utrzymanie lub wychowanie dziecka (polegających na codziennej trosce o dziecko, opiece, dbaniu o wyżywienie, ubranie, kształcenie dziecka, zapewnienie mu mieszkania).

Koszty utrzymania dziecka przeważnie nie będą podzielone pomiędzy rodziców po połowie.

 • Zazwyczaj, rodzic który nie mieszka z dzieckiem, będzie zobowiązany do zapłaty alimentów i pokrycia potrzeb dziecka w większym zakresie, niż rodzic, który sprawuje nad nim codzienna opiekę.
 • Z drugiej strony – rodzic mieszkający z dzieckiem nie będzie zupełnie zwolniony z obowiązku ponoszenia kosztów utrzymania dziecka. Będzie pokrywał koszty utrzymania dziecka w mniejszym zakresie, ponieważ swój obowiązek alimentacyjny wypełnia opiekując się dzieckiem na co dzień.

Od czego zależy wysokość alimentów?

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb małoletniego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości rodziców.

Oba pojęcia są współzależne – usprawiedliwione potrzeby powinny być zaspokojone w takim zakresie, w jakim pozwalają na to możliwości zarobkowe zobowiązanych.

Pierwszym krokiem do ustalenia wysokości alimentów, jest określenie potrzeb dziecka i wyliczenie kosztów potrzebnych na ich pokrycie. Na usprawiedliwione potrzeby dziecka mogą się składać: koszty jego wyżywienia, ubrania, wykształcenia, higieny osobistej, wypoczynku i rozrywki, leczenia, wyposażenia pokoju, utrzymania mieszkania, ubezpieczenia.

 • Pamiętaj, że moje wyliczenie może się w jakimś zakresie różnić od potrzeb Twojego dziecka. Traktuj je jako bazę/wskazówkę do ustalenia wysokości alimentów na dziecko.
 • Jeżeli ponosisz jeszcze dodatkowe koszty na dziecko, np. uczęszcza na korepetycje lub jest świetnym tancerzem i bierze udział w lekcjach tańca – również te koszty możesz zaliczyć do usprawiedliwionych potrzeb dziecka.
 • Koniecznie uwzględnij również koszty dowozu/dojazdu dziecka na zajęcia (koszty paliwa lub karty miejskiej).
 • Wylicz jakie koszty średnio miesięcznie ponosisz na dziecko. Jeżeli jakieś wydatki ponoszone są raz do roku (np. wakacje, ubezpieczenie, książki do szkoły) – wylicz jaki jest ich koszt w danym roku, w przeliczeniu na miesiące.

Następnie należy ustalić możliwości zarobkowe rodzica zobowiązanego. Musisz pamiętać, że możliwości zarobkowe rodzica nie zawsze odzwierciedlają rzeczywiście osiągane przez niego dochody. Taka sytuacja występuje, kiedy rodzic nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału – wiedzy, doświadczenia, umiejętności. Jeżeli rodzic podejmuje się pracy poniżej swoich kwalifikacji – wówczas sąd ustali jego możliwości (potencjał) zarobkowy. Ustalona przez sąd kwota będzie podstawą zasądzenia alimentów.

Co jeśli zobowiązany ma niskie zarobki (i niskie możliwości zarobkowe)? Małoletni mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami. Oznacza to, że rodzić powinien podzielić się z dzieckiem tym co posiada – czyli nawet tymi najmniejszymi dochodami.

Pamiętaj! Jeżeli dziecko posiada własny majątek (np. mieszkanie odziedziczone po dziadkach), który przynosi lub mógłby przynosić dochody pozwalające w pełni pokryć potrzeby dziecka – wówczas żądanie alimentów nie będzie zasadne.

Alimenty, a świadczenie 500 plus

Pobierane przez rodzica świadczenie 500 plus nie ma wpływu na ustalenie wysokości alimentów na dziecko. Świadczenie 500 plus jest jedynie wsparciem dla rodziców w wychowaniu dzieci i ich rozwoju. Pomoc ze strony Państwa nie zastępuje obowiązku rodziców, jakim jest staranie o utrzymanie i wychowanie małoletnich dzieci.

Podobnie będzie w przypadku świadczeń:

 • z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 i 875), podlegające zwrotowi przez zobowiązanego do alimentacji;
 • świadczeń, wydatków i innych środków finansowych związanych z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111);
 • rodzicielskich świadczeń uzupełniających, o których mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. poz. 303).

Alimenty po uzyskaniu przez dziecko pełnoletności

Alimenty na dziecko przysługują do czasu, kiedy dziecko będzie w stanie samodzielnie się utrzymać. Możliwość samodzielnego utrzymania nastąpi, gdy dziecko będzie posiadać własne środki na zapewnienie podstawowych potrzeb życiowych. Do nich należą m.in.: mieszkanie, wyżywienie, ubranie.

Osiągnięcie przez dziecko pełnoletności nie wiąże się automatycznie z ustaniem obowiązku alimentacyjnego. Jeżeli dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu 18 r.ż. wówczas rodzic w dalszym ciągu będzie zobowiązany do regulowania alimentów.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się w jakich przypadkach można żądać zniesienia obowiązku alimentacyjnego względem pełnoletniego dziecka, zapraszam Cię do lektury artykułu: Uchylenie alimentów na pełnoletnie dziecko.

Jak napisać pozew o alimenty? Dokumenty w sprawie o alimenty

Zanim przygotujesz pozew o alimenty, dobrze się do niego przygotuj. Wysokość żądanych alimentów – jak przy każdym roszczeniu dochodzonym w sądzie – musisz udowodnić.

 • Sąd na pewno będzie wiedział, jakie są przeciętne koszty wyżywienia dziecka w określony wieku. Wydając wyrok będzie opierał się na swoim doświadczeniu.
 • Jeżeli jednak Twoje dziecko musi stosować specjalną dietę, która zwiększa koszty wyżywienia, trzeba będzie to wykazać dokumentami.

Zbieraj rachunki za wydatki na dziecko. Najlepiej, kiedy każdy wydatek na dziecko potwierdzisz dokumentem (np. załączając do pozwu rachunek za: prąd, czynsz, ubrania, środki higieny i kosmetyki dla dziecka, fakturę za paliwo, za leki, zaświadczenie od lekarza o alergiach dziecka i zalecanej diecie).

 • W praktyce sądy bardzo rzadko uwzględniają same paragony, ponieważ nie zawierają informacji kto poniósł poszczególny wydatek.
 • Jeżeli przygotowujesz się do złożenia pozwu i gromadzisz paragony, sugeruję Ci płatności kartą. Wtedy możesz do każdego paragonu dołączyć wydruk z konta potwierdzający transakcję. Jeżeli masz taką możliwość, poproś w sklepie o wystawienie imiennej faktury za zakupy,
 • Jak najczęściej proś o faktury imienne.

Do pozwu o alimenty na dziecko musisz załączyć również:

 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka – jeżeli dziecko pochodzi z małżeństwa;
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – jeżeli dziecko pochodzi ze związku pozamałżeńskiego.

Pozew o alimenty (wraz z kompletem dokumentów) składasz lub wysyłasz do sądu w dwóch identycznych egzemplarzach. Sąd prześle jeden egzemplarz pozwu do pozwanego. Pozwany będzie mógł ustosunkować się do żądania pozwu oraz przedstawionych dowodów. Pamiętaj, że możesz nie zgodzić się z argumentacją pozwanego i przedstawić swoje zdanie sądowi na ten temat. Jeżeli posiadasz dowody na to, że pozwany mówi nieprawdę, wyślij je do sądu jeszcze przed rozprawą, żeby sędzia miał czas na zapoznanie się z nimi.

Opłaty w sprawie o alimenty

Występując ze sprawą o alimenty nie masz obowiązku uiszczania żadnej opłaty sądowej za wszczęcie postępowania. Tego typu sprawa jest zwolniona od opłat sądowych.

Sąd właściwy w sprawie o alimenty

Jeżeli pozwu o alimenty nie łączysz z innym postępowaniem (np. sprawą o rozwód), możesz wybrać sąd w którym wytoczysz sprawę. Masz do wyboru sąd właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka lub sąd właściwy według zamieszkania pozwanego.

Niezależnie od tego, jakie będą alimenty na dziecko, pozew złóż do sądu rejonowego.

Przy wyborze sądu często przeważa kwestia praktyczna. Jeżeli dziecko mieszka we Wrocławiu, a zobowiązany rodzic mieszka w Warszawie, korzystniej jeżeli wybierzesz sąd we Wrocławiu. Dlaczego? Po pierwsze masz bliżej żeby stawić się na rozprawę. Po drugie, w większym mieście przeważnie trzeba dłużej oczekiwać na wyznaczenie rozprawy.

Egzekucja alimentów

Jeżeli rodzić po wyroku sądu nie płaci alimentów dobrowolnie, możesz skierować wniosek do komornika  o przymusową egzekucję. Egzekucję alimentów prowadzoną przez komornika można powstrzymać tylko przy spełnieniu pewnych warunków – zobacz jak powstrzymać egzekucję alimentów.

Inną drogą przymusowej egzekucji, jest złożenie wniosku o wypłatę alimentów bezpośrednio do pracodawcy zobowiązanego rodzica. Pracodawca będzie musiał potrącić alimenty z wynagrodzenia rodzica i wypłacić je do rąk uprawnionego.

 • Jeżeli zobowiązany do zapłaty alimentów rodzic mieszka za granicą, to nic straconego. W innym artykule opisałam, jak możesz przeprowadzić procedurę „egzekucji alimentów z zagranicy”.
 • Pamiętaj również, ze celowe uchylanie się od płacenia alimentów w pewnych przypadkach jest przestępstwem.

Zobacz również inne artykuły dotyczące alimentów:

***

Każda sprawa jest inna, zatem jeżeli wpis nie odpowiada na Twoje wszystkie wątpliwości, zapraszam Cię do kontaktu.

Zapraszam Cię do śledzenia mojej strony na Facebooku i na Instagramie oraz LinkedIn.

Adwokat Karolina Łabędzka
specjalista od prawa rodzinnego – Wrocław

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 606 870 521e-mail: biuro@adwokat-labedzka.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Adwokat Karolina Łabędzka Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Adwokat Karolina Łabędzka Kancelaria Adwokacka z siedzibą we Wrocławiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@adwokat-labedzka.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: