Karolina Łabędzka

adwokat

Jestem specjalistą od prawa rodzinnego. Z powodzeniem prowadzę sprawy rozwodowe dla klientów z Polski oraz z zagranicy.
[Więcej >>>]

Chcę złożyć pozew

Przestępstwo niealimentacji – adwokat Wrocław

Karolina Labedzka23 sierpnia 2021Komentarze (0)

Przestępstwo niealimentacji

 

Uchylanie się przez rodzica od płacenia alimentów, w pewnych przypadkach, może stanowić przestępstwo. Jest to tak zwane przestępstwo niealimentacji.

W tym artykule chciałabym Ci wyjaśnić, w jakim przypadku wystąpi przestępstwo niealimentacji.

Podstawa zapłaty alimentów

Żeby mówić o przestępstwie niealimentacji, zobowiązanie dotyczące płatności alimentów musi być określone co do wysokości i wynikać z decyzji sądu, umowy lub ugody zawartej przez samych rodziców. Czyli, z dokumentów tych musi wynikać kwota należnych alimentów.

Przepis art. 209 § 1 kodeksu karnego stanowi, że obowiązek alimentacyjny musi wynikać z:

 1. orzeczenia sądowego (np. wyroku lub postanowienia o zabezpieczeniu alimentów w toku sprawy) albo
 2. ugody zawartej przed sądem lub
 3. ugody zawartej przed innym organem (np. zawartej przed mediatorem) albo też
 4. innej umowy (np. umowy zawartej przez rodziców przed notariuszem).

Przestępstwo niealimentacji – ściganie

Przestępstwo niealimentacji ścigane jest na wniosek pokrzywdzonego. W imieniu pokrzywdzonego występuje wówczas jego przedstawiciel ustawowy (najczęściej drugi rodzic).

Z wnioskiem o ściganie może wystąpić również organ pomocy społecznej lub organ podejmujący działania wobec dłużnika alimentacyjnego.

Z powyższego wynika, że jest to tzw. przestępstwo wnioskowe. Organy ścigania podejmą się prowadzenia sprawy o przestępstwo niealimentacji, dopiero wówczas, kiedy otrzymają stosowny „wniosek o ściganie„.

Odstępstwem od tej zasady jest sytuacja, kiedy w związku z zadłużeniem alimentacyjnym, dziecku zostanie przyznane odpowiednie świadczenie rodzinne albo świadczenie pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów. Wówczas, sprawa może  toczyć się z urzędu. Nie wymaga odrębnego wniosku osoby zainteresowanej.

Dotyczy to sytuacji np. w przypadku wypłaty alimentów z funduszu alimentacyjnego.

Okres uchylania się dłużnika od zapłaty

W poprzedni stanie prawnym, ustawodawca posługiwał się pojęciem uporczywości w uchybianiu obowiązkowi alimentacyjnemu. To rodziło komplikacje w określeniu, w jakim przypadku uporczywość już występuje lub nie.

Obecnie, w przepisach zostało dookreślenie, kiedy wystąpi przestępstwo niealimentacji.

Uchylanie się przez dłużnika od zapłaty alimentów staje się karalne, jeżeli:

 • łączne zobowiązanie z tytułu alimentów wynosi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych

  [przykład: w wyroku określono alimenty płatne po 1000 zł miesięcznie. Dłużnik alimentacyjny płacił jedynie po 400 zł miesięcznie. Znamiona przestępstwa zostaną zrealizowane po upływie 8 miesięcy. Wówczas dopiero zaległość alimentacyjna będzie równowarta co najmniej trzem świadczeniom okresowym – 8 mies. x 500 zł. Po upływie 8 miesięcy można wystąpić z wnioskiem o ściganie]

  albo

 • jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące,

  [przykład: w umowie zawartej przez rodziców przed notariuszem, rodzic zobowiązał się do zapłaty alimentów na rzecz dziecka w wysokości 5000 zł do dnia 30.04.2021 r. Pomimo upływu 3 miesięcy do wskazanej w akcie notarialnym daty, rodzic nie wywiązał się z zawartej umowy alimentacyjnej. Od 01.08.2021 r. będzie można złożyć wniosek o ściganie]

Uchylanie się od obowiązku łożenia na utrzymanie osoby uprawnionej do alimentacji zachodzi wtedy, gdy zobowiązany, mając obiektywną możliwość wykonania tego obowiązku, nie dopełnia go ze złej woli.

Kara za przestępstwo niealimentacji

Ten kto popełnia przestępstwo niealimentacji musi liczyć się z wymierzeniem mu za to kary.

Przepis przewiduje następujące sankcje:

 • grzywna;
 • ograniczenie wolności,
 • pozbawienie wolności do 1 roku (a jeżeli w wyniku przestępstwa podstawowe potrzeby życiowe dziecka nie są zaspokajane – wówczas grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat).

Nie podlega karze sprawca przestępstwa niealimentacji, który nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiścił w całości zaległe alimenty.

W przypadku, gdy dłużnik naraził dziecko na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, sąd odstąpi od wymierzenia kary, jeżeli dłużnik zapłaci całą zaległość przed upływem 30 dni od dnia przesłuchania go jako podejrzanego w sprawie. Sąd ma możliwość niezastosowania się do tej zasady, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu przemawiają przeciwko odstąpieniu od wymierzenia kary.

Zobacz również inne artykuły dotyczące alimentów:

***

Każda sprawa jest inna, zatem jeżeli wpis nie odpowiada na Twoje wszystkie wątpliwości, zapraszam Cię do kontaktu

Adwokat Karolina Łabędzka
specjalista od prawa rodzinnego – Wrocław

www.adwokat-labedzka.pl/

Zapraszam do śledzenia mojej strony na Facebooku i na Instagramie.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 606 870 521e-mail: biuro@adwokat-labedzka.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Adwokat Karolina Łabędzka Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Adwokat Karolina Łabędzka Kancelaria Adwokacka z siedzibą we Wrocławiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@adwokat-labedzka.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: